EN

Україна

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою;
 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом).

Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Українське патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на українську мову і подана в Українське патентне відомство.

Формальна експертиза: при наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує рішення про видачу патенту. Згідно з Українським Законодавством для корисних моделей кваліфікаційна експертиза не передбачена, і патент видається за результатами формальної експертизи під відповідальність заявника.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура від подачі заявки до отримання патенту на корисну модель в Україні зазвичай займає від чотирьох (4) до десяти (10) місяців.

Термін дії патенту: Український патент на корисну модель діє протягом десяти (10) років від дати подання заявки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Україні:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Українського патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.