EN

Вірменія

РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ У ВІРМЕНІЇ
Реєстрація товарного знака забезпечує його власнику виключне право на використання знака щодо тих товарів і послуг, для яких він зареєстрований, і дозволяє заборонити використання такого ж або подібного до ступеня змішування знака конкурентам і потенційним порушникам прав власника товарного знака. Наші патентні повірені допоможуть Вам зареєструвати товарний знак і обійти труднощі, пов’язані з процедурою його реєстрації.

Існують наступні можливості отримання правової охорони для товарного знака:

 1. Реєстрація товарного знака за національною процедурою.
 2. Визнання товарного знаку загальновідомим.
 3. Забезпечення охорони шляхом міжнародної реєстрації відповідно до Мадридської угоди і Протоколу до Мадридської угоди.

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКУ В ВІРМЕНІЇ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ НАСТУПНЕ:

ЗАЯВНИК
Особа, яка бажає отримати правову охорону на товарний знак на території Вірменії, може подати заявку на реєстрацію товарного знака до Відомства Вірменії. При цьому, іноземні особи та громадяни Вірменії мають рівні права в цьому відношенні, проте іноземний заявник повинен бути представлений патентним повіреним Вірменії.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ
Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів і послуг (остання редакція).

ВИМОГИ ДО ДОВІРЕНОСТІ
Нотаріальне посвідчення або легалізація довіреності не потрібні. У довіреності повинні бути вказані ім’я (найменування – для юридичних осіб) та адреса заявника, дата і місце підписання, ім’я та посада підписанта. Довіреність повинна бути завірена печаткою підприємства (за її наявності).

ПРОЦЕДУРА
Процедура реєстрації товарного знака в Вірменії передбачає проведення формальної експертизи (перший етап), а також експертизи заявки по суті (другий етап). Опозиційний період передбачений законодавством.

ПОШУК ПО ТОВАРНОМУ ЗНАКУ
Проведення пошуку по товарному знаку не є обов’язковим для реєстрації товарного знака в Вірменії. Однак ми наполегливо рекомендуємо проводити пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими товарними знаками та заявленими на реєстрацію позначеннями з метою виявити можливі перешкоди для реєстрації товарного знака. За результатами пошуку наші патентні повірені нададуть експертний висновок щодо можливості реєстрації товарного знака.

Для визначення ступеня подібності знаків враховуються такі чинники:

 • Ступінь подібності знака з раніше зареєстрованими/поданими на реєстрацію товарними знаками за фонетичним, семантичним та візуальним критерієм.
 • Однорідність переліків товарів, схожість кіл споживачів і каналів збуту.
 • Також буде оцінена ймовірність винесення відмови на абсолютних підставах, наприклад, відсутність розрізняльної здатності знака і/або можливість введення в оману споживача щодо виробника товарів/послуг, місця походження товарів/послуг і т.д.

Така попередня перевірка охороноздатності знака до подачі заявки дозволить знизити ризик отримання відмови у реєстрації товарного знака, а також істотно заощадити час.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Для подачі заявки необхідні такі відомості та документи:

 • Назва/зображення товарного знака;
 • Ім’я та адреса заявника;
 • Перелік товарів/послуг відповідно до останньої редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг;
 • Довіреність, підписана заявником.

ЕКСПЕРТИЗА
Формальна експертиза (1 місяці). Формальна експертиза включає перевірку заявки на відповідність встановленим вимогам і наявність необхідних документів.

Експертиза по суті (6 місяців і більше). Експертиза заявки по суті включає перевірку на відсутність абсолютних підстав для відмови в реєстрації, пошук тотожних і схожих до ступеня змішування з раніше зареєстрованими/поданими на реєстрацію товарними знаками, однорідність заявлених товарів і послуг та товарів і послуг, для яких зареєстровані/подані на реєстрацію виявлені товарні знаки.

Опозиційний період для національних заявок – 2 місяці, для міжнародних – 6 місяців.

ВІДМОВИ
У разі отримання попередньої відмови в реєстрації знака наш вірменський патентний повірений уважно його проаналізує, надасть юридичний висновок і обговорить з заявником або представником його інтересів можливі варіанти подолання такої відмови.

ТЕРМІН З МОМЕНТУ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ ДО РЕЄСТРАЦІЇ (ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ)
Термін реєстрації товарного знака в Вірменії становить 8-10 місяців.

ОПОЗИЦІЙНИЙ ПЕРІОД
Опозиційний період для національних заявок – 2 місяці, для міжнародних – 6 місяців з моменту публікації в Бюлетені ВОІВ.

ТЕРМІН ДІЇ ПРАВ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК
Термін дії виключного права на товарний знак становить десять (10) років від дати подання заявки.

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Після закінчення 10 років термін дії виключного права на товарний знак може бути продовжений шляхом подачі заяви про продовження протягом останнього року дії виключного права на товарний знак.

Реєстрація товарного знака може бути відновлена ​​протягом шести місяців після закінчення терміну його дії, за умови, що за продовження буде cплачений додатковий офіційний збір. Продовження терміну дії здійснюється на десять (10) років.

Для продовження потрібно наступні інформація та документи:

 • Довіреність;
 • Номер свідоцтва про реєстрацію товарного знака.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
Підтвердження використання товарного знака не потрібне.

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД НЕВИКОРИСТАННЯ
Правова охорона товарного знака може бути припинена достроково щодо всіх або частини заявлених товарів, для яких зареєстрований товарний знак, в разі невикористання товарного знака безперервно протягом п’яти (5) років від дати реєстрації товарного знака.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАЙМЕНУВАННЯ АБО АДРЕСИ ПРАВОВЛАСНИКА