EN

Узбекистан

РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ В УЗБЕКИСТАНІ
Реєстрація товарного знака забезпечує його власнику виключне право на використання знака щодо тих товарів і послуг, для яких він зареєстрований, і дозволяє заборонити використання такого ж або подібного до ступеня змішування знака конкурентам і потенційним порушникам прав власника товарного знака. Наші патентні повірені допоможуть Вам зареєструвати товарний знак і обійти виникають труднощі, пов’язані з процедурою його реєстрації.

Існують наступні можливості отримання правової охорони для товарного знака:

 1. Реєстрація товарного знака за національною процедурою.
 2. Визнання товарного знаку загальновідомим.
 3. Забезпечення охорони шляхом міжнародної реєстрації відповідно до Мадридської угоди і Протоколу до Мадридської угоди.

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКУ В УЗБЕКИСТАНІ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ НАСТУПНЕ:

ЗАЯВНИК
Особа, яка бажає отримати правову охорону на товарний знак на території Узбекистану, може подати заявку на реєстрацію товарного знака в Відомство Узбекистану. При цьому, громадяни Узбекистану та іноземні особи мають рівні права в цьому відношенні, проте іноземний заявник повинен бути представлений патентним повіреним Узбекистану. Крім того, заявка на реєстрацію товарного знака в Узбекистані може бути подана на ім’я зареєстрованої юридичної особи або індивідуального підприємця.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ
Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів і послуг (остання редакція).

ВИМОГИ ДО ДОВІРЕНОСТІ
Нотаріальне посвідчення або легалізація довіреності не потрібні. У довіреності повинні бути вказані ім’я (найменування – для юридичних осіб) та адреса заявника, дата і місце підписання, ім’я та посада підписанта. Довіреність повинна бути засвідена печаткою підприємства (за її наявності, у разі відсутності – нотаріально).

ПРОЦЕДУРА
Процедура реєстрації товарного знака в Узбекистані передбачає проведення формальної експертизи (перший етап), а також експертизи заявки по суті (другий етап). Опозиційний період не передбачений законодавством.

ПОШУК ПО ТОВАРНОМУ ЗНАКУ
Проведення пошуку по товарному знаку не є обов’язковим для реєстрації товарного знака в Узбекистані. Однак ми наполегливо рекомендуємо проводити пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими товарними знаками та заявленими на реєстрацію позначеннями, з метою виявлення можливих перешкод для реєстрації товарного знака. За результатами пошуку наші патентні повірені нададуть експертний висновок щодо можливості реєстрації товарного знака.

Для визначення ступеня схожості знаків враховуються такі чинники:

 • Ступінь схожості знака з раніше зареєстрованим/поданим на реєстрацію товарним знаком за фонетичним, семантичним або візуальним критерієм.
 • Однорідність переліків товарів, схожість кіл споживачів і каналів збуту.
 • Також буде оцінена ймовірність винесення відмови на абсолютних підставах, наприклад, відсутність розрізняльної здатності знака і/або можливість введення в оману споживача щодо виробника товарів/послуг, місця походження товарів/послуг і т.д.

Така попередня перевірка охороноздатності знака до подачі заявки дозволить знизити ризик отримання відмови у реєстрації товарного знака, а також істотно заощадити час.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Для подачі заявки необхідні такі відомості та документи:

 • Назва/зображення торгового знака;
 • Ім’я та адреса заявника;
 • Перелік товарів/послуг відповідно до останньої редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг;
 • Довіреність, підписана заявником.

ЕКСПЕРТИЗА
Формальна експертиза (1 місяць). Формальна експертиза включає перевірку заявки на відповідність встановленим вимогам і наявність необхідних документів.

Експертиза заявки по суті (11 і більше місяців). Експертиза заявки по суті включає перевірку на відсутність абсолютних підстав для відмови в реєстрації, пошук тотожних і схожих до ступеня змішування з раніше зареєстрованими/поданими на реєстрацію товарними знаками, однорідність заявлених товарів і послуг тим товарам і послугам, для яких зареєстровані/подані на реєстрацію виявлені товарні знаки.

ВІДМОВИ
У разі отримання попередньої відмови в реєстрації знака наш узбецький патентний повірений уважно її проаналізує, надасть юридичний висновок і обговорить з заявником або представником його інтересів можливі варіанти подолання такої відмови.

ТЕРМІН З МОМЕНТУ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ ДО РЕЄСТРАЦІЇ (ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ)
Термін реєстрації товарного знака в Узбекистані складає приблизно дванадцять (12) місяців.

ОПОЗИЦІЙНИЙ ПЕРІОД
В Узбекистані не передбачений опозиційний період. Проте, зацікавлена ​​особа має право подати до Відомства вмотивоване заперечення проти реєстрації заявленого знака. Заперечення може бути подане до моменту винесення Відомством рішення про реєстрацію товарного знака.

ТЕРМІН ДІЇ ПРАВ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК
Термін дії виключного права на товарний знак становить десять (10) років від дати подання заявки.

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
Після закінчення 10 років термін дії виключного права на товарний знак може бути продовжений шляхом подачі заяви про продовження протягом дванадцяти (12) місяців до закінчення терміну дії товарного знака. Реєстрація товарного знака може бути відновлена ​​протягом шести місяців після закінчення терміну його дії, за умови, що за продовження буде оплачений додатковий офіційний збір. Продовження терміну дії здійснюється на десять (10) років.

Для продовження потрібні наступні дані і документи:

 • Довіреність;
 • Номер свідоцтва про реєстрацію товарного знака.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
Підтвердження використання товарного знака не потрібне.

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД НЕВИКОРИСТАННЯ
Правова охорона товарного знака може бути припинена достроково щодо всіх або частини заявлених товарів, для яких зареєстрований товарний знак, в разі невикористання товарного знака безперервно протягом тільки останніх п’яти (5) років дії товарного знака.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАЙМЕНУВАННЯ АБО АДРЕСИ ПРАВОВЛАСНИКА