EN

Грузія

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою;
 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом).

Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Грузинське патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на грузинську мову і подана в Грузинське патентне відомство.

Формальна експертиза: проводиться протягом двох (2) місяців після подачі заявки. При наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: на даній стадії за заявленою корисною моделлю здійснюється перевірка патентоспроможності на новизну, винахідницький рівень і промислову придатність. За результатами проведеної експертизи видається або рішення про видачу патенту, або відмова у видачі патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на корисну модель в Грузії зазвичай займає до одного (1) року.

Термін дії патенту: Грузинський патент на корисну модель діє протягом десяти (10) років від дати подання заявки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Грузії:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Грузинського патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.