EN

Узбекистан

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою;
 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом).

 Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

 Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Узбецьке патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на узбецьку або російську мову і подана в Узбецьке патентне відомство.

Формальна експертиза: проводиться протягом трьох (2) місяців після подачі заявки. При наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: на даній стадії за заявленою корисною моделлю проводять інформаційний пошук для визначення рівня техніки, з урахуванням якого буде здійснюватися перевірка патентоспроможності заявленої корисної моделі на новизну і промислову придатність. Також необхідно брати до уваги, що в Узбекистані для корисної моделі відсутній критерій патентоспроможності «винахідницький рівень». За результатами проведеної кваліфікаційної експертизи видається або рішення про готовність у видачі патенту, або відмова у видачі патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура від подачі заявки до отримання патенту на корисну модель в Узбекистані зазвичай займає від одного (1) до двох (2) років.

Термін дії патенту: Узбецький патент на корисну модель діє протягом п’яти (5) років від дати подання заявки. Термін його дії може бути продовжений за клопотанням патентовласника, але не більше ніж на три (3) роки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Узбекистані:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Узбецького патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.