EN

Туркменістан

Що може бути захищене як винахід?

 • Способи діагностики та лікування;
 • Технічне рішення з будь-якої галузі техніки, що відноситься до продукту (пристрою) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом) або до застосування відомого продукту за новим призначенням.

Що не може бути захищене як винахід?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки та правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на винахід повинна бути подана до патентного відомства Туркменістану протягом дванадцяти (12) місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути перекладена на туркменську мову і подана до патентного відомства Туркменістану.

Формальна експертиза: проводиться протягом шести (6) місяців після подання заявки. При наявності коректно заповненої і оформленої документації та за результатами експертизи патентне відомство Туркменістану надає тимчасовий патент, термін дії якого складає п’ять (5) років.

Кваліфікаційна експертиза: проводиться за клопотанням Заявника для отримання повного патенту, яке необхідно подати протягом п’яти (5) років від дати подання заявки одночасно з поданням заяви про призупинення дії тимчасового патенту. Якщо продукт успішно проходить експертизу, відповідає новизні, промисловій придатності та належному винахідницькому рівню, видається рішення про видачу патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на винахід в Туркменістані зазвичай триває від одного (1) до шести (6) років.

Термін дії патенту: Туркменський патент діє протягом двадцяти (20) років від дати подання заявки.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується кожного року за наступний рік дії патенту.

Документи, які необхідні для подання заявки в Туркменістані:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про винахідника (винахідників): ім’я та адреса;
 • Опис, формула винаходу, реферат і креслення, що розкривають суть винаходу;
 • Довіреність на Туркменського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.

Захист в Туркменістані також може здійснюватися через ЄАПО (Євразійську Патентну Організацію).