EN

Киргизія

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою.

Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом);
 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Киргизьке патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: матеріали заявки можуть бути перекладені і подані російською мовою, але формула і реферат повинні бути перекладені на киргизьку мову.

Формальна експертиза: при наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує рішення про видачу патенту. Згідно з Законодавством Киргизії для корисних моделей не передбачена кваліфікаційна експертиза, і патент видається за результатами формальної експертизи під відповідальність заявника.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на корисну модель в Киргизії зазвичай займає до одного (1) року.

Термін дії патенту: Киргизький патент на корисну модель діє протягом п’яти (5) років від дати подання заявки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту. Термін його дії може бути продовжений за клопотанням патентовласника, але не більше ніж на три (3) роки.

Необхідні документи для подачі заявки в Киргизії:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Киргизького патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.