EN

Азербайджан

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою.

Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом);
 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Азербайджанське патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на азербайджанську мову і подана в Азербайджанське патентне відомство.

Формальна експертиза: при наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: може бути запрошена протягом 18 місяців з дати подачі заявки за клопотанням заявника. На даній стадії за заявленою корисною моделлю проводять інформаційний пошук для визначення рівня техніки, з урахуванням якого буде здійснюватися перевірка патентоспроможності заявленої корисної моделі на новизну і промислову придатність. Також необхідно відзначити, що якщо клопотання на предмет кваліфікаційної експертизи не буде подано, то патент на корисну модель видається під відповідальність заявника.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура від подачі заявки до отримання патенту на корисну модель в Азербайджані зазвичай займає до двох (2) років.

Термін дії патенту: Азербайджанський патент на корисну модель діє протягом десяти (10) років від дати подання заявки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Азербайджані:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Азербайджанського патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.