EN

Таджикистан

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В ТАДЖИКИСТАНІ

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявку на промисловий зразок необхідно подати до патентного відомства Таджикистану протягом шести (6) місяців від дати подання пріоритетної заявки. Завірену копію пріоритетного документа необхідно надати в відомство протягом трьох (3) місяців після подання заявки.

Період новизни: на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести (6) місяців до дати подання заявки в відомство або, якщо заявлено пріоритет, до дати цього пріоритету.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути подана в патентне відомство Таджикистану російською або таджицькою мовою.

Формальна експертиза: за наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: проводиться за клопотанням Заявника. Якщо за результатами експертизи промисловий зразок визнається новим та оригінальним – видається рішення про готовність у видачі патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на промисловий зразок в Таджикистані зазвичай займає близько п’ятнадцяти (15) місяців.

Термін дії патенту: патент Таджикистану на промисловий зразок діє протягом п’яти (5) років, проте цей термін може продовжуватися кожні п’ять (5) років, і досягати максимального п’ятнадцяти (15) річного строку охорони.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується щороку за наступний рік дії патенту. Недотримання оплати може привести до визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Документи, які необхідні для подання заявки на промисловий зразок в Таджикистані:

  1. Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса.
  2. Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса.
  3. Зображення промислового зразка(ів).
  4. Опис і список істотних ознак (якщо є).
  5. Довіреність на Таджицького патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.