EN

Азербайджан

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В АЗЕРБАЙДЖАНІ

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявку на промисловий зразок необхідно подати до патентного відомства Азербайджану протягом шести (6) місяців від дати подання пріоритетної заявки. Завірену копію пріоритетного документа необхідно надати в відомство протягом трьох (3) місяців після подання заявки.

Період новизни: на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести (6) місяців до дати подання заявки в відомство або, якщо заявлено пріоритет, до дати цього пріоритету.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути подана в патентне відомство Азербайджану азербайджанською мовою.

Формальна експертиза: за наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: в Азербайджані кваліфікаційна експертиза не є обов’язковою, проте може бути проведена за клопотанням Заявника або іншої зацікавленої особи протягом вісімнадцяти (18) місяців від дати подання заявки.

Якщо протягом шести (6) місяців після публікації заявки в патентне відомство Азербайджану не надходило ніяких заперечень з боку третіх осіб, а за результатами формальної експертизи промисловий зразок визнається новим, оригінальним та промислово придатним – видається рішення про готовність у видачі патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на промисловий зразок в Азербайджані зазвичай займає від дванадцяти (12) до двадцяти (20) місяців.

Термін дії патенту: патент Туркменістану на промисловий зразок діє протягом десяти (10) років, з можливим продовженням цього терміну, але не більше ніж на п’ять (5) років.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується щороку за наступний рік дії патенту. Недотримання оплати може привести до визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Документи, які необхідні для подання заявки на промисловий зразок в Азербайджані:

  1. Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса.
  2. Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса.
  3. Зображення промислового зразка(ів).
  4. Опис і список істотних ознак (якщо є).
  5. Довіреність на Азербайджанського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.