EN

Молдова

У Молдові існує короткостроковий патент на винахід, аналогічний корисної моделі. Короткостроковий патент видається на винахід за умови, що він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

Що може бути захищене в якості короткострокового патенту на винахід?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою;
 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом). 

Що не може бути захищене як короткостроковий патент на винахід?

 • Біологічний матеріал;
 • Хімічні або фармацевтичні речовини і способи їх отримання;
 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на короткостроковий патент повинна бути подана в Молдавське патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на молдавську мову і подана в Молдавське патентне відомство.

Формальна експертиза: заявка на короткостроковий патент в Молдові проходить формальну і попередню експертизу. На стадії попередньої експертизи проводять інформаційний пошук для визначення рівня техніки, з урахуванням якого буде здійснюватися перевірка патентоспроможності. При наявності коректно заповненою і оформленої документації та за результатами перевірки патентоспроможності, заявник отримує рішення про видачу патенту, або відмову у видачі патенту.

Кваліфікаційна експертиза: клопотання повинно надійти в відомство протягом перших шести місяців 6-го року дії патенту. Якщо буде винесено позитивне рішення експертизи по суті, то патент подовжується на чотири роки. Якщо клопотання не надійде у вказаний термін, то патент втрачає чинність після закінчення шестирічного терміну.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура від подачі заявки до отримання патенту на короткостроковий патент в Молдові зазвичай займає від одного (1) до двох (2) років.

Термін дії патенту: Молдавський короткостроковий патент діє протягом шести (6) років від дати подання заявки. Термін його дії може бути продовжений за клопотанням патентовласника, але не більше ніж на чотири (4) роки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Молдові:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Молдавського патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.