EN

Послуги

Винаходи та корисні моделі

– проведення пошуків;
– подання заявок;
– подання міжнародних заявок PCT;
– ведення діловодства за заявками;
– відповіді на запити експертизи;
– отримання патентів;
– підтримка чинності і продовження терміну дії патентів;
– представництво та захист прав в судах, антимонопольних та митних службах.

Товарні Знаки

– проведення пошуків;
– подання заявок;
– подання міжнародних заявок;
– отримання свідоцтв на товарний знак;
– продовження дії свідоцтв;
– підготовка ліцензійних угод;
– представництво та захист прав в судах, антимонопольних та митних службах.

Промислові зразки

– проведення пошуків;
– підготовка та подання заявок на промислові зразки;
– ведення діловодства за заявками;
– відповіді на запити експертизи;
– отримання патентів на промислові зразки;
– підтримка чинності і продовження терміну дії патентів;
– подання міжнародних заявок;
– представництво та захист прав в судах, антимонопольних та митних службах.

Географічні зазначення

– подання заявок на походження товару;
– представництво та захист прав в судах, антимонопольних та митних службах.

Авторське право

– реєстрація авторського права;
– підготовка авторського договору;
– підготовка ліцензійних угод;
– захист авторських прав;
– отримання свідоцтва автора;
– представництво та захист прав у судах.