EN

Киргизія

Що може бути захищене як винахід?

 • Способи діагностики та лікування;
 • Технічне рішення з будь-якої галузі техніки, що відноситься до продукту (пристрою) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом) або до застосування відомого продукту за новим призначенням.

Що не може бути захищене як винахід?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки та правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на винахід повинна бути подана до патентного відомства Киргизії протягом дванадцяти (12) місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути перекладена на російську мову і подана до патентного відомства Киргизії, але також відомство додатково вимагає переклад формули винаходу та реферату киргизькою мовою.

Формальна експертиза: проводиться протягом десяти (10) після подання заявки. При наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: проводиться за клопотанням Заявника, яке необхідно подати протягом тридцяти (30) місяців від дати подання заявки. Якщо продукт успішно проходить експертизу, відповідає новизні, промисловій придатності та належному винахідницькому рівню, видається рішення про видачу патенту.

Якщо ж патентному відомству Киргизії не було надане клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи, то Заявник може подати запит про видачу патенту. За яким протягом двох (2) місяців, під відповідальність Заявника, надається рішення про видачу патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на винахід в Киргизії зазвичай триває від двох (2) до чотирьох (4) років.

Термін дії патенту: Киргизький патент діє протягом двадцяти (20) років від дати подання заявки. Проте, термін дії патенту на фармацевтичні препарати можна продовжити, на строк до п’яти (5) років.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується кожного року за наступний рік дії патенту.

Документи, які необхідні для подання заявки в Киргизії:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про винахідника (винахідників): ім’я та адреса;
 • Опис, формула винаходу, реферат і креслення, що розкривають суть винаходу;
 • Довіреність на Киргизького патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.

Захист в Киргизії також може здійснюватися через ЄАПО (Євразійську Патентну Організацію).