EN

Авторське право

Авторське право на твір науки, літератури та мистецтва виникає в силу факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору, іншого спеціального оформлення твору або дотримання будь-яких формальностей. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору.

Реєстрація авторського права не є обов’язковою вимогою, тому що авторське право виникає з моменту його створення. Однак, реєстрація авторського права надає автору ряд переваг.

Процедура реєстрації авторських прав передбачена законодавством всіх країн СНД, крім Білорусі. Для реєстрації авторського права і отримання свідоцтва необхідно подати належним чином складений комплект матеріалів заявки на реєстрацію авторського права, а також сплатити необхідні збори за реєстрацію.

Також варто відзначити, що в Вірменії та Грузії авторські права підлягають депонуванню в АРМАВТОР (Громадська некомерційна організація, що займається депонуванням об’єктів авторських прав в Вірменії) і САКПАТЕНТІ (Національний центр інтелектуальної власності в Грузії). У разі депонування, пов’язаного із захистом авторських прав, АРМАВТОР і САКПАТЕНТІ не розглядають зміст, а тільки приймають матеріал і видають відповідне Свідоцтво.

Агентство з інтелектуальної власності республіки Узбекистан реєструє авторські права тільки на програми для ЕОМ і бази даних. При цьому існує можливість встановити факт авторства на інші об’єкти шляхом депонування авторських творів в депозитарії та отримання відповідного документа.

Об’єктами авторського права можуть бути:
– літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);
– фотографічні твори, твори живопису, скульптури, графіки, дизайну;
– сценарії драматургічних творів, кіносценарії, сценарії телевізійних передач;
– авторські описи і сценарії ігор, вікторин, лотерей;
– наукові роботи, рукописи наукових розробок;
– музичні твори з текстом і без тексту;
– інтернет-сайти (контент і дизайн сайту);
– аудіовізуальні твори;
та інші твори.

Слід розрізняти майнові та немайнові права автора.
До майнових прав відносяться:
– виключне право на використання твору;
– виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

До немайнових прав відносяться:
– право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі і його примірниках та під час будь-якого його публічного використання;
– право забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені, якщо він як автор твору бажає залишитись анонімом;
– право вибирати псевдонім, зазначати і вимагати зазначення псевдоніма на творі і його примірниках та під час будь-якого його публічного використання;
– право вимагати збереження цілісності твору та протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі і репутації автора.

Майнові права підлягають охороні протягом усього життя автора і 50 років після його смерті в Білорусії, Таджикистані, Узбекистані, Туркменістані, Киргизстані, 70 років – у Вірменії, Грузії, Росії, Україні, Казахстані, Азербайджані, Молдові. Термін охорони немайнових прав автора необмежений.

Патентні повірені IPR GROUP мають великий досвід реєстрації об’єктів авторського права в країнах СНД і готові надати Вам кваліфіковану допомогу по реєстрації та захисту Ваших авторських прав.