EN

Вірменія

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою;
 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом).

Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Хімічні або фармацевтичні речовини і способи їх отримання;
 • Способи лікування людей і тварин;
 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Вірменське патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на вірменську мову і подана в Вірменське патентне відомство.

Формальна експертиза: при наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує рішення про видачу патенту. Згідно з Законодавством Вірменії для корисних моделей не передбачена експертиза по суті, і патент видається за результатами формальної експертизи під відповідальність заявника.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на корисну модель в Вірменії зазвичай займає до одного (1) року.

Термін дії патенту: Вірменський патент на корисну модель діє протягом десяти (10) років від дати подання заявки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Вірменії:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Вірменського патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.