EN

Винаходи

Наші патентні повірені мають багаторічний досвід роботи з патентними відомствами країн СНД, національними Патентними відомствами України, Молдови, Грузії.

Патентування винаходів:

— підготовка та подання заявок на винахід;

— ведення діловодства за заявками;

— відповіді на запити експертизи;

— отримання патентів на винахід;

— підтримка чинності і продовження терміну дії патентів;

— подання міжнародних заявок PCT;

— представництво та захист прав в судах, антимонопольних та митних службах.

Винаходом є результат інтелектуальної творчої діяльності людини – технічне рішення, що відноситься до будь-якої галузі техніки.

Умови патентоздатності винаходу:

Для отримання патенту на винахід, технічне рішення повинно відповідати наступним вимогам (критеріям патентоздатності):

Новизна винаходу. Винахід є новим, якщо інформація про нього не розкрита у відомому на сьогоднішній день рівні техніки.

Винахідницький рівень. Винахід має бути неочевидним для фахівця в даній галузі техніки, але походити з відомого на сьогоднішній день рівня техніки. Суть даного критерію більш точно відображає використовуваний в англійській мові термін Inventive step – крок у розвитку рівня техніки.

Промислова придатність. Винахід повинен бути доступним для реалізації, та практичного застосування.

Права власника патенту:

Виключне право – право власника патенту на власний розсуд дозволяти або забороняти використання об’єкта винаходу.

Авторське право – право бути визнаним автором винаходу. Право авторства є невід’ємним. Це право залишається невідчужуваним навіть при передачі майнових прав на патент.

Щоб отримати Патент на винахід необхідно подати відповідну заявку в патентне відомство країни, в якій заявляється охорона прав. Патент діє територіально.

Існує міжнародна система патентування винаходів, що дозволяє подати заявку в ряд країн-учасниць міжнародної угоди (Договір про патентну кооперацію, відомий як PCT), і потім протягом 30-31 місяців вибрати країни або регіональні організації, в яких потрібно запросити експертизу заявки і видачу національного або регіонального патенту.

Міжнародні угоди, що регламентують правові аспекти патентування винаходів і прав патентовласників:

  • Паризька конвенція про охорону промислової власності;
  • Договір про патентну кооперацію (РСТ);
  • Договір про патентне право;
  • Угоди ISA і IPEA;
  • Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

Більш детальна інформація про патентування винаходів і терміни дії патентів в Україні, Казахстані, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Киргизії, Таджикистану, Туркменістані та Узбекистані представлена в лівому меню Країни, поточної сторінки.