EN

Україна

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В УКРАЇНІ

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявку на промисловий зразок необхідно подати до Українського патентного відомства протягом шести (6) місяців від дати подання пріоритетної заявки. Завірену копію пріоритетного документа необхідно надати в відомство протягом трьох (3) місяців після подання заявки.

Період новизни: на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести (6) місяців до дати подання заявки в відомство або, якщо заявлено пріоритет, до дати цього пріоритету.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути подана в Українське патентне відомство українською мовою.

Формальна експертиза: за наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Якщо промисловий зразок успішно проходить формальну експертизу, визнається новим та промислово придатним – видається рішення про готовність у видачі патенту.

Кваліфікаційна експертиза: в Україні кваліфікаційна експертиза для промислових зразків не передбачена.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на промисловий зразок в Україні займає від восьми (8) до дванадцяти (12) місяців.

Термін дії патенту: патент України на промисловий зразок діє протягом десяти (10) років, з можливим продовженням цього терміну, але не більше ніж на п’ять (5) років.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується щороку за наступний рік дії патенту. Недотримання оплати може привести до визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Документи, які необхідні для подання заявки на промисловий зразок в Україні:

  1. Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса.
  2. Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса.
  3. Зображення промислового зразка(ів).
  4. Опис і список істотних ознак (якщо є).
  5. Довіреність на Українського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.