EN

Казахстан

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою;
 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом).

Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Казахське патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на російську мову і подана в Казахське патентне відомство.

Формальна експертиза: при наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує рішення про видачу патенту. Згідно з Казахським Законодавством для корисних моделей кваліфікаційна експертиза не передбачена, і патент видається за результатами формальної експертизи під відповідальність заявника.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура від подачі заявки до отримання патенту на корисну модель в Казахстані зазвичай займає до дванадцяти (12) місяців.

Термін дії патенту: Казахський патент на корисну модель діє протягом п’яти (5) років від дати подання заявки. Термін його дії може бути продовжений за клопотанням патентовласника, але не більше ніж на три (3) роки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Казахстані:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Казахського патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.