EN

Молдова

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В МОЛДОВІ

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявку на промисловий зразок необхідно подати до Молдавського патентного відомства протягом шести (6) місяців від дати подання пріоритетної заявки. Завірену копію пріоритетного документа необхідно надати в відомство протягом трьох (3) місяців після подання заявки.

Період новизни: на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом дванадцяти (12) місяців до дати подання заявки в відомство або, якщо заявлено пріоритет, до дати цього пріоритету.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути подана в Молдавське патентне відомство румунською мовою.

Формальна експертиза: за наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: запит на проведення експертизи потрібно надати водночас з поданням заявки. Якщо промисловий зразок визнається новим та має індивідуальний характер – видається рішення про готовність у видачі патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на промисловий зразок в Молдові зазвичай займає близько дванадцяти (12) місяців.

Термін дії патенту: патент Молдови на промисловий зразок діє протягом п’яти (5) років, проте цей термін може продовжуватися кожні п’ять (5) років, і досягати максимального двадцяти п’яти (25) річного строку охорони.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується періодами рівними п’яти (5) рокам дії патенту. Недотримання оплати може привести до визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Документи, які необхідні для подання заявки на промисловий зразок в Молдові:

  1. Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса.
  2. Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса.
  3. Зображення промислового зразка(ів).
  4. Опис і список істотних ознак (якщо є).
  5. Довіреність на Молдавського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.