EN

Азербайджан

Що може бути захищене як винахід?

 • Технічне рішення з будь-якої галузі техніки, що відноситься до продукту (пристрою) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом) або до застосування відомого продукту за новим призначенням.

Що не може бути захищене як винахід?

 • Способи діагностики та лікування;
 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки та правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на винахід повинна бути подана до патентного відомства Азербайджану протягом дванадцяти (12) місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути перекладена на азербайджанську мову і подана до патентного відомства Азербайджану але також додатково відомство вимагає переклад формули винаходу і реферату російською мовою.

Формальна експертиза: проводиться після подання заявки. При наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про публікацію заявки, і після сплати відповідних зборів протягом двох (2) місяців заявка публікується.

Кваліфікаційна експертиза: проводиться за клопотанням Заявника, яке необхідно подати протягом вісімнадцяти (18) місяців від дати подання заявки. Якщо продукт успішно проходить експертизу, відповідає новизні, промисловій придатності та належному винахідницькому рівню, видається рішення про видачу патенту.

Якщо клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи не було подане протягом шести (6) місяців від дати публікації заявки, і впродовж цього часу в патентне відомство Азербайджану не надійшло ніяких заперечень, тоді під відповідальність Заявника автоматично видається патент.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на винахід в Азербайджані зазвичай триває від двох (2) до трьох (3) років.

Термін дії патенту: Азербайджанський патент діє протягом двадцяти (20) років від дати подання заявки. Проте, термін дії патенту на агрохімікати та фармацевтичні препарати можна продовжити, на строк до п’яти (5) років.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі сплачується кожного року за наступний рік дії патенту.

Документи, які необхідні для подання заявки в Азербайджані:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про винахідника (винахідників): ім’я та адреса;
 • Опис, формула винаходу, реферат і креслення, що розкривають суть винаходу;
 • Довіреність на Азербайджанського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.

Захист в Азербайджані також може здійснюватися через ЄАПО (Євразійську Патентну Організацію).