EN

Таджикистан

У Таджикистані існує малий патент на винахід, аналогічний корисної моделі. Малий патент видається на винахід за умови, що він є новим і промислово придатним.

Що може бути захищене в якості малого патенту на винахід?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою;
 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом).

 Що не може бути захищене як малий патент на винахід?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на малий патент повинна бути подана в Таджицьке патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на таджицьку мову і подана в Таджицьке патентне відомство.

Експертиза: заявка на малий патент в Таджикистані проходить формальну і попередню експертизу. У процесі попередньої експертизи встановлюється пріоритет винаходу і перевіряється його відповідність умовам новизни і промислової придатності. При наявності коректно заповненою і оформленої документації та за результатами перевірки вимогам патентоспроможності, заявник отримує рішення про видачу патенту, або відмову у видачі патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура від подачі заявки до отримання патенту на малий патент в Таджикистані зазвичай займає від одного (1) до двох (2) років.

Термін дії патенту: Таджицький малий патент діє протягом десяти (10) років від дати подання заявки.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Таджикистані:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть малого патенту на винахід;
 • Довіреність на Таджицького патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.