EN

Білорусь

Що може бути захищене в якості корисної моделі?

 • Технічне рішення з будь-якої області техніки, що відноситься до нового пристрою або до модернізованого/поліпшеного відомого пристрою.

 Що не може бути захищене як корисна модель?

 • Спосіб (процес здійснення дій над матеріальним об’єктом);
 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на корисну модель повинна бути подана в Білоруське патентне відомство протягом 12 місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, зазначена в заявці, повинна бути перекладена на російську мову і подана в Білоруське патентне відомство.

Формальна експертиза: проводиться протягом трьох (3) місяців після подачі заявки. При наявності коректно заповненою і оформленої документації заявник отримує рішення про видачу патенту, і патент видається під відповідальність заявника. Також необхідно брати до уваги, що заявник або зацікавлені особи мають право клопотати про проведення інформаційного пошуку за заявкою на корисну модель для визначення рівня техніки, в порівнянні з яким може здійснюватися оцінка новизни корисної моделі.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура від подачі заявки до отримання патенту на корисну модель в Білорусі зазвичай займає до одного (1) року.

Термін дії патенту: Білоруський патент на корисну модель діє протягом п’яти (5) років від дати подання заявки. Термін його дії може бути продовжений за клопотанням патентовласника, але не більше ніж на п’ять (5) років.

Підтримка чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту сплачується щорічно за кожний наступний рік дії патенту.

Необхідні документи для подачі заявки в Білорусі:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса;
 • Опис, формула корисної моделі, реферат і креслення, що розкривають суть корисної моделі;
 • Довіреність на Білоруського патентного повіреного, підписана заявником (заявниками). Нотаріальне посвідчення або легалізація не потрібна.