EN

Передача прав на товарні знаки в Україні

Реєстрація передачі прав на товарний знак в Відомстві є обов’язковою.

Права на товарний знак передаються шляхом укладення сторонами відповідного договору про відчуження виключних прав. Договір про відчуження виключних прав на товарний (і) знак (и) повинен бути зареєстрований у Відомстві. Без такої реєстрації договір про відчуження виключних прав не має юридичної сили.

Для реєстрації передачі прав потрібні наступні документи:

  • Один оригінал і дві копії Договору про відчуження виключних прав;
  • Оригінал довіреності від цедента;
  • Оригінал довіреності від правонаступника.