EN

Росія

РЕЄСТРАЦІЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ В РОСІЇ
Реєстрація товарного знака забезпечує його власнику виключне право на використання знака щодо тих товарів і послуг, для яких він зареєстрований, і дозволяє заборонити використання такого ж або подібного до ступеня змішування знака конкурентам і потенційним порушникам прав власника товарного знака. Наші патентні повірені допоможуть Вам зареєструвати товарний знак і обійти труднощі, пов’язані з процедурою його реєстрації.

Існують наступні можливості отримання правової охорони для товарного знака:

 1. Реєстрація товарного знака за національною процедурою.
 2. Визнання товарного знаку загальновідомим.
 3. Забезпечення охорони шляхом міжнародної реєстрації відповідно до Мадридської угоди і Протоколу до Мадридської угоди.

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ТОВАРНОГО ЗНАКУ В РОСІЇ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ НАСТУПНЕ:

ЗАЯВНИК
Особа, яка бажає отримати правову охорону на товарний знак на території Росії, може подати заявку на реєстрацію товарного знака в Відомство Росії. При цьому, громадяни Росії та іноземні особи мають рівні права в цьому відношенні, проте іноземний заявник повинен бути представлений патентним повіреним Росії. Заявка на товарний знак в Росії може бути подана на ім’я зареєстрованої юридичної особи або індивідуального підприємця.

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ
Міжнародна (Ніццька) класифікація товарів/послуг (остання редакція).

ВИМОГИ ДО ДОВІРЕНОСТІ
Нотаріальне посвідчення або легалізація довіреності не потрібні. У довіреності повинні бути вказані ім’я (найменування – для юридичних осіб) та адреса заявника, дата і місце підписання, ім’я та посада підписанта. Довіреність повинна бути засвідчена печаткою підприємства (за її наявності).

ПРОЦЕДУРА
Процедура реєстрації товарного знака в Росії передбачає проведення формальної експертизи (перший етап), а також експертизи заявки по суті (другий етап). Опозиційний період законодавством не передбачений.

ПОШУК ПО ТОВАРНОМУ ЗНАКУ
Проведення пошуку по товарному знаку не є обов’язковим для реєстрації товарного знака в Росії. Однак ми наполегливо рекомендуємо проводити пошук на тотожність і схожість з раніше зареєстрованими товарними знаками та заявленими на реєстрацію позначеннями з метою виявити можливі перешкоди для реєстрації товарного знака. За результатами пошуку наші патентні повірені нададуть експертний висновок щодо можливості реєстрації товарного знака.

З метою визначення ступеня схожості знаків враховуються такі чинники:

 • Ступінь схожості знака з раніше зареєстрованими/поданими на реєстрацію товарними знаками за фонетичним, семантичним та візуальним критерієм.
 • Однорідність переліків товарів, схожість кіл споживачів і каналів збуту.
 • Також буде оцінена ймовірність винесення відмови на абсолютних підставах, наприклад, відсутність розрізняльної здатності знака і/або можливість введення в оману споживача щодо виробника товарів/послуг, місця походження товарів/послуг і т.д.

Така попередня перевірка охороноздатності знака до подачі заявки дозволить знизити ризик отримання відмови у реєстрації товарного знака, а також істотно заощадити час.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ
Для подачі заявки необхідні такі відомості та документи:

 • Назва/зображення товарного знака;
 • Ім’я та адреса заявника;
 • Перелік товарів/послуг відповідно до останньої редакції Міжнародної класифікації товарів і послуг;
 • Довіреність, підписана заявником.

ЕКСПЕРТИЗА
Формальна експертиза (1 місяць). Формальна експертиза включає перевірку заявки на відповідність встановленим вимогам і наявність необхідних документів.

Експертиза заявки по суті (9 і більше місяців). Експертиза заявки по суті включає перевірку на відсутність абсолютних підстав для відмови в реєстрації, пошук тотожних і схожих до ступеня змішування з раніше зареєстрованими/поданими на реєстрацію товарними знаками, однорідність заявлених товарів і послуг та товарів і послуг, для яких зареєстровані/подані на реєстрацію виявлені товарні знаки.

ВІДМОВИ
У разі отримання попередньої відмови в реєстрації знака наш російський патентний повірений уважно її проаналізує, надасть юридичний висновок і обговорить з заявником або представником його інтересів можливі варіанти подолання такої відмови.

ТЕРМІН З МОМЕНТУ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ ДО РЕЄСТРАЦІЇ (ПУБЛІКАЦІЇ ТА ВИДАЧІ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ)
Термін реєстрації товарного знака в Росії становить приблизно чотирнадцять (14) місяців.

ОПОЗИЦІЙНИЙ ПЕРІОД
У Росії не передбачений опозиційний період. Проте, зацікавлена ​​особа має право подати до Відомства вмотивоване заперечення проти реєстрації заявленого знака. Заперечення може бути подане до моменту винесення Відомством рішення про реєстрацію знака.

ТЕРМІН ДІЇ ПРАВ НА ТОВАРНИЙ ЗНАК
Термін дії виключного права на товарний знак становить десять (10) років від дати подання заявки.

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНУ ДІЇ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ
Після закінчення 10 років термін дії виключного права на товарний знак може бути продовжений шляхом подачі заяви про продовження протягом останнього року дії виключного права на товарний знак.

Для продовження терміну дії потрібні такі інформація та документи:

 • Довіреність;
 • Номер свідоцтва на товарний знак.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ
Підтвердження використання товарного знака не потрібне.

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД НЕВИКОРИСТАННЯ
Правова охорона товарного знака може бути припинена достроково щодо всіх товарів або частини товарів, для індивідуалізації яких товарний знак зареєстрований, внаслідок невикористання товарного знака безперервно протягом трьох років.

ПЕРЕДАЧА ПРАВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ НА ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРНИХ
ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАЙМЕНУВАННЯ АБО АДРЕСИ ПРАВОВЛАСНИКА