EN

Росія

Перелік вимог для подання заявки на географічне зазначення (ГЗ)/найменування місця походження товару (НМПТ) в Росії:

  • Зазначення ​​товарів, щодо яких вимагається реєстрація НМПТ: надання виключного права на заявлене НМПТ або надання виключного права на раніше зареєстроване ГЗ/НМПТ;
  • Зазначення ​​місця походження (виробництва) товару (межі географічного об’єкта), природні умови та (або) людські фактори якого виключно або головним чином визначають або можуть визначати особливі властивості товару;
  • Опис особливих властивостей товару;
  • Якщо географічний об’єкт, найменування якого заявляється як найменування місця походження товару, знаходиться на території Російської Федерації, до заявки додається висновок уповноваженого Урядом Російської Федерації федерального органу виконавчої влади (уповноважений орган) про те, що в межах даного географічного об’єкта заявник виробляє товар, особливі властивості якого виключно або головним чином визначаються характерними для даного географічного об’єкта природними умовами та (або) людськими факторами;
  • Документ, що підтверджує право заявника на заявлене ГЗ/НМПТ в країні походження, якщо географічний об’єкт, назва якого заявлена як ГЗ/НМПТ, знаходиться за межами Російської Федерації;
  • Довіреність.

Опис особливих властивостей товару:

Опис особливих властивостей товару має чітко показувати обов’язкову об’єктивну залежність особливих властивостей товару від характеристик природних умов конкретного географічного об’єкта та (або) людських чинників.

Властивості товару мають бути описані чітко та згідно з прийнятою професійною термінологією (товарознавчою, технічною або іншою).

Опис особливих властивостей товару повинен мати інформативний характер, зокрема, він має показувати наявність в межах даного географічного об’єкта сировини, відповідних кліматичних, геологічних або інших умов, пов’язаних з навколишнім середовищем, людьми (персоналом), здатними виробляти товари традиційним способом.

Підтверджуючі документи:

Оскільки документ, що підтверджує право іноземного заявника на використання заявленого ГЗ/НМПТ в країні походження, може бути поданий у формі свідоцтва/ліцензії, що дає заявнику право на використання заявленого ГЗ, виданий компетентним органом країни походження товарів, оригінали або копії завіряються органом, який видав це свідоцтво/ліцензію.

Строки реєстрації:

Строк реєстрації складає приблизно 18 місяців, але може бути продовжений у разі, якщо Експертизою будуть запитані додаткові документи.