EN

Росія

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ЗРАЗКІВ В РОСІЇ

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявку на промисловий зразок необхідно подати до Російського патентного відомства протягом шести (6) місяців від дати подання пріоритетної заявки. Завірену копію пріоритетного документа необхідно надати в відомство протягом трьох (3) місяців після подання заявки.

Період новизни: на новизну промислового зразка не впливає розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом дванадцяти (12) місяців до дати подання заявки в відомство або, якщо заявлено пріоритет, до дати цього пріоритету.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути подана в Російське патентне відомство російською мовою.

Формальна експертиза: за наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: запит на проведення експертизи потрібно надати водночас з поданням заявки. Якщо промисловий зразок успішно проходить формальну експертизу, визнається новим та промислово придатним – видається рішення про готовність у видачі патенту.

Тривалість процедури отримання патенту: процедура експертизи заявки і видачі патенту на промисловий зразок в Росії займає близько дванадцяти (12) місяців.

Термін дії патенту: патент Росії на промисловий зразок діє протягом п’яти (5) років, проте цей термін може продовжуватися кожні п’ять (5) років, і досягати максимального двадцяти п’яти (25) річного строку охорони.

Підтримання чинності патенту: збір за підтримання чинності патенту в силі для промислових зразків в Росії сплачується починаючи з третього (3) року дії, періодами рівними п’яти (5) рокам дії патенту. Недотримання оплати може привести до визнання патенту на промисловий зразок недійсним.

Документи, які необхідні для подання заявки на промисловий зразок в Росії:

  1. Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса.
  2. Інформація про автора (авторів): ім’я та адреса.
  3. Зображення промислового зразка(ів).
  4. Опис і список істотних ознак (якщо є).
  5. Довіреність на Російського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.