EN

Корисні моделі

Наші патентні повірені мають багаторічний досвід роботи з патентними відомствами країн СНД і національними Патентними відомствами України, Молдови, Грузії.

Патентування корисних моделей:

— підготовка і подання заявок на корисну модель;

— ведення діловодства за заявками;

— відповіді на запити експертизи;

— отримання патентів на корисну модель;

— підтримання чинності патентів;

— представництво і захист прав в судах, антимонопольних та митних службах.

У чому відмінність корисної моделі від винаходу?

Відмінність корисної моделі від винаходу полягає в тому, що корисна модель є пристроєм, в якому об’єднані технічні рішення, відомі в досягнутому на сьогоднішній день рівні техніки. При цьому ефект від поєднання цих рішень є новим і дозволяє досягти результату, неможливого при застосуванні кожного з цих технічних рішень окремо.

Умови патентоздатності корисної моделі:

Для отримання патенту на корисну модель, технічне рішення повинно мати новизну і бути промислово придатним. На відміну від винаходів, вимога винахідницького рівня до корисних моделей не заявляється.

Права власника патенту:

Виключне право – право власника патенту дозволяти або забороняти використання об’єкта корисної моделі.

Авторське право – право бути визнаним автором винаходу. Право авторства є невід’ємним. Це право залишається невідчужуваним навіть при передачі майнових прав на патент.

Щоб отримати патент на корисну модель необхідно подати відповідну заявку в патентне відомство країни, в якій заявляється охорона прав. Патент діє територіально.

Заявка на винахід, подана за системою PCT, також може бути перетворена в заявку на корисну модель при входженні в національну фазу.

Міжнародні угоди, які регламентують правові аспекти патентування корисних моделей і прав патентовласників:

  • Паризька конвенція про охорону промислової власності;
  • Договір про патентну кооперацію (РСТ);
  • Договір про патентне право;
  • Угоди ISA і IPEA;
  • Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС).

У чому переваги корисної моделі?

Одна з головних переваг полягає в тому, що вартість отримання патенту на корисну модель нижча, ніж патенту на винахід. Більш низькі витрати, пов’язані з корисними моделями, означають, що вони можуть бути особливо вигідні для малого і середнього бізнесу. Іншою перевагою є те, що термін реєстрації патенту на корисну модель менше (до одного року), ніж патенту на винахід (в середньому від двох до трьох років). У заявок на корисну модель скорочені терміни експертизи, оскільки до неї не заявляється вимога винахідницького рівня і не у всіх країнах проводиться повна експертиза заявки.

У чому недоліки корисної моделі?

Головний недолік корисної моделі – це термін дії патенту. У більшості країн патент на корисну модель діє протягом десяти (10) років від дати подання заявки. При цьому обсяг виключних прав на корисну модель такий самий, як у патенту на винахід.

Разом з тим швидкість технічного прогресу в сучасній промисловості така, що далеко не всі патенти на винахід підтримуються більше 10 років. Таким чином, менший термін дії патенту на корисну модель компенсується появою нових технічних рішень, при яких довший термін охорони виключних прав не є критичним, а 10-річний термін дії патенту – достатнім для отримання конкурентної переваги.

Більш детальна інформація про патентування корисних моделей і терміни дії патентів в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистані представлена ​​в лівому меню Країни, поточної сторінки.