EN

Забезпечення прав на використання товарних знаків у Таджикистані

Реєстрація ліцензійної угоди на використання товарних знаків у Відомстві є обов’язковою.

Для реєстрації ліцензійної угоди на використання товарного знака потрібні наступні документи:

  • Три оригінали ліцензійної угоди;
  • Оригінал довіреності від ліцензіара, підписаної і завіреної печаткою;
  • Оригінал довіреності від ліцензіата, підписаної і завіреної печаткою.

Наступна інформація повинна бути вказана в ліцензійній угоді на використання товарного знака:

  • Повна інформація про товарний знак / товарні знаки, які є предметом угоди;
  • Ім’я та адреса ліцензіара і ліцензіата;
  • Вид ліцензії (виключна, невиключна);
  • Термін дії ліцензії;
  • Територія дії ліцензійного договору;
  • Обсяг прав, що підлягають ліцензуванню.

Рекомендується включити пункт про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійною угодою, не буде нижчою від якості товарів або послуг власника свідоцтва і останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

У ліцензійній угоді також визначаються розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в угоду.

Термін процедури реєстрації ліцензійної угоди становить 3-6 місяців.