EN

Передача прав на товарні знаки в Казахстані

Реєстрація передачі прав на товарний знак в Відомстві є обов’язковою.

Права на товарний знак передаються шляхом укладення сторонами відповідного Договору про відчуження виключних прав. Договір про відчуження виключних прав на товарний (і) знак (и) повинен бути зареєстрований у Відомстві. Без такої реєстрації Договір про відчуження виключних прав не має юридичної сили.

Для реєстрації передачі прав потрібні наступні документи:

  • Чотири (4) оригінали Договору про відчуження виключних прав, підписані сторонами;
  • Оригінали довіреностей від Цедента і правонаступника.

В середньому термін реєстрації передачі прав на товарний знак становить 1-2 місяці.