EN

Товарні знаки

Наші патентні повірені мають багаторічний досвід роботи з патентними відомствами країн СНД, національними Патентними відомствами України, Молдови, Грузії та інших країн світу.

Перед поданням заявки на реєстрацію товарного знака ми рекомендуємо провести пошук на наявність попередніх прав, тобто переконатися, що аналогічне або схоже до ступеня змішування позначення не було раніше заявлено на реєстрацію іншою особою.

Обсяг прав визначається зображенням товарного знака та переліком товарів та/або послуг, для яких заявляється охорона. Перелік повинен бути складений відповідно до міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), відомої як Ніццька класифікація.

У процесі експертизи заявка перевіряється на відповідність умовам охороноздатності знака за абсолютними і відносними підставами.

До абсолютних підстав відносяться: відрізняюча здатність знака; відсутність помилкової вказівки на вид і джерело походження товару або послуги; відповідність нормам моралі, прийнятим в країні, в якій заявляється охорона. Закон захищає не тільки виробника, але і споживача продукції.

Відносні підстави – оцінка можливості введення споживача в оману через схожість (співвідношення) знака з раніше зареєстрованими чи поданими на реєстрацію позначеннями. Критеріями визначення схожості є візуальне, фонетичне і семантичне (смислове) сприйняття знаків.

Разом з тим в процесі експертизи повинні враховуватися певні особливості використання знаків, такі як канали збуту продукції, відмінність кола споживачів, та набута популярність знака серед споживачів.

Відомства деяких країн не проводять експертизу заявок за відносними критеріями, також відому як кваліфікаційна експертиза. Її замінює так званий опозиційний період – термін, протягом якого зацікавлені особи можуть подати мотивоване заперечення проти заявленого на реєстрацію знака. Таким чином, схожі знаки не завжди будуть перешкодою в реєстрації Вашого позначення.

Відзначимо, що в деяких випадках, при виявленні подібних товарних знаків, можуть бути проведені перемови про видачу листа-згоди на реєстрацію, від власників конкуруючих товарних знаків. Можуть бути розглянуті і інші варіанти вирішення конфлікту прав, при яких сторони укладають угоду про співіснування реєстрацій на певних територіях.

Це лише деякі з проблем, які можуть виникнути перед заявником в процесі реєстрації товарного знака. Більш детальна інформація про процедуру реєстрації товарних знаків в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистані представлена ​​в лівому меню Країни, поточної сторінки.