EN

Промислові зразки

Наші патентні повірені мають багаторічний досвід роботи з патентними відомствами країн СНД і національними Патентними відомствами України, Молдови, Грузії.

Патентування промислових зразків:

— патентний пошук;

— підготовка і подання заявок на промислові зразки;

— ведення діловодства за заявками;

— відповіді на запити експертизи;

— отримання патентів на промислові зразки;

— підтримання чинності патентів;

— подання міжнародних заявок;

— представництво і захист прав в судах, антимонопольних та митних службах.

Умови патентоспроможності промислового зразка (дизайну).

До промислових зразків застосовуються такі критерії патентоспроможності як новизна і промислова придатність.

Дуже важливо враховувати зазначені критерії ще на етапі розробки дизайну.

Що може отримати захист в якості промислового зразка (дизайну)?

В якості промислового зразка може бути захищений зовнішній вигляд (дизайн) виробу, що відноситься до будь-яких галузей промисловості.

Що не може бути захищене як промисловий зразок?

Рішення, пов’язані з технічною функцією заявленого продукту, об’єкти нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипучих речовин; будь-які об’єкти, що суперечать нормам етики та моралі, прийнятим в країні, де заявляється правова охорона.

Права власника патенту:

Виключне право – право власника патенту дозволяти або забороняти використання запатентованого промислового зразка.

Авторське право – право бути визнаним автором промислового зразка. Право авторства є невід’ємним. Це право залишається невідчужуваним навіть при передачі майнових прав на патент.

Щоб отримати Патент на промисловий зразок необхідно подати відповідну заявку в патентне відомство країни, в якій заявляється охорона прав. Патент діє територіально.

Існує міжнародна система патентування промислових зразків, що дозволяє подати заявку в ряд країн-учасниць Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

Міжнародні угоди щодо промислових зразків:

  • Паризька конвенція;
  • Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків;
  • Локарнська угода про міжнародну класифікацію промислових зразків.

Більш детальна інформація про патентування промислових зразків і терміни дії патентів в Росії, Україні, Білорусі, Казахстані, Грузії, Вірменії, Азербайджані, Киргизії, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистані представлена ​​в лівому меню Країни, поточної сторінки.