EN

Забезпечення прав на використання товарних знаків в Україні

Реєстрація ліцензійної угоди на використання товарних знаків у Відомстві не є обов’язковою.

Для реєстрації ліцензійної угоди на використання товарного знака потрібні наступні документи:

  • Три оригінали ліцензійної угоди;
  • Довіреність, підписана ліцензіатом або власником ліцензії.

У Ліцензійній угоді на використання товарного знака повинна бути вказана наступна інформація:

  • Повна інформація про товарний знак/товарні знаки, які є предметом угоди;
  • Ім’я та адреса Ліцензіара і Ліцензіата;
  • Вид ліцензії (виключна, невиключна);
  • Термін дії ліцензії;
  • Територія дії ліцензійного договору;
  • Обсяг прав, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензійна угода має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним угодою, не буде нижчою від якості товарів або послуг власника свідоцтва і останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

У ліцензійній угоді також визначаються розмір, порядок і строки виплати плати за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити в угоду.

Термін реєстрації ліцензійної угоди становить 3-4 місяці.