EN

ЄАПО

Євразійська патентна конвенція набула чинності 12 серпня 1995 року. Метою Конвенції є створення комплексної системи захисту запатентованих винаходів в Європі і Азії. Будь-який патент ЄАПО з 1995 року дійсний відразу в 8 країнах: Білорусі, Таджикистані, Киргизії, Азербайджані, Казахстані, Вірменії, Туркменістані та Російській Федерації.

З 2012 року Республіка Молдова не є країною-членом ЄАПО.

Що може бути захищене як винахід?

 • Технічне рішення з будь-якої галузі техніки, що відноситься до продукту (пристрою) або способу (процесу здійснення дій над матеріальним об’єктом) або до застосування відомого продукту за новим призначенням.

Що не може бути захищене як винахід?

 • Наукові теорії та математичні методи;
 • Способи організації бізнесу та управління;
 • Комп’ютерні програми і алгоритми;
 • Позначення, графіки і правила;
 • Конструкції та макети будівель;
 • Зовнішній вигляд виробу;
 • Сорти рослин або породи тварин;
 • Топології інтегральних мікросхем;
 • Будь-яке інше рішення, яке суперечить нормам етики та моралі.

Встановлення конвенційного пріоритету: для встановлення конвенційного пріоритету заявка на винахід повинна бути подана до Євразійського патентного відомства протягом дванадцяти (12) місяців від дати подання пріоритетної заявки.

Формальна експертиза: проводиться протягом двох (2) місяців після подання заявки. При наявності коректно заповненої і оформленої документації Заявник отримує повідомлення про успішне проходження експертизи.

Кваліфікаційна експертиза: проводиться за клопотанням заявника, яке необхідно подати протягом шести (6) місяців від дати публікації заявки. Якщо вказаний строк було пропущено і клопотання не було подано з поважної причини, запросити кваліфікаційну експертизу можна протягом двох додаткових місяців.

Метою проведення кваліфікаційної експертизи є виявлення патентоспроможності (актуальності) винаходу. Якщо винахід успішно проходить експертизу, тобто відповідає новизні, промисловій придатності і винахідницькому рівню, то тоді видається рішення про готовність у видачі патенту. У разі, якщо винахід не пройшов експертизу хоча б за одним з критеріїв, заявка буде відхилена.

Переклад матеріалів заявки: вся інформація, що зазначена в заявці, повинна бути перекладена на російську мову і подана до Євразійського патентного відомства.

Тривалість процедури отримання патенту ЄАПО: процедура експертизи заявки і видачі патенту на винахід в ЄАПО зазвичай триває від двох (2) до чотирьох (4) років.

Термін дії патенту ЄАПО: Євразійський патент діє протягом двадцяти (20) років від дати подання заявки. Проте, термін дії патенту на пестициди, агрохімікати чи фармацевтичні препарати можна продовжити, на строк до п’яти (5) років.

Пізній вступ в регіональну фазу: згідно з положеннями Договору про патентну кооперацію (стаття 24 (2) Договору про патентну кооперацію), якщо строк для подачі заявки був пропущений з поважних причин, то він може бути поновлений, за умови сплати відповідного збору за його поновлення, протягом (12) місяців від дати пропущеного строку.

Можливість перетворити заявку ЄАПО в національну заявку на винахід: у разі відмови у видачі патенту за євразійською заявкою, Заявник має право подати запит про необхідність перетворення заявки ЄАПО в національну заявку. У документі потрібно вказати країну або перелік країн, для яких Заявник хоче перетворити заявку ЄАПО в національну, і провести експертизу заявки на винахід відповідно до національного законодавства. Цей запит необхідно подати протягом шести (6) місяців з моменту отримання відмови у видачі євразійського патенту.

У кожній країні перетворена заявка розглядається як національна заявка зі збереженням дати подання та пріоритету, що був встановлений за євразійською заявкою.

Документи, які необхідні для подання заявки в ЄАПО:

 • Інформація про заявника (заявників): ім’я та адреса;
 • Інформація про винахідника (винахідників): ім’я та адреса;
 • Опис, формула винаходу, реферат і креслення, що розкривають суть винаходу;
 • Довіреність на Євразійського патентного повіреного, що підписана заявником (заявниками). Нотаріальне завірення або легалізація не потрібна.

Україна не є країною-членом ЄАПО. Щоб дізнатися про процедуру патентування в Україні, будь ласка, перейдіть за наступним посиланням.