Знак Woman


Свидетельство №: 65440

Дата регистрации: 03.04.2006

Действителен до: 03.04.2016

Приоритет: m200604800

Владелец: Жук Ігор Анатолійович

Классы: Кл. 3 Кл. 42
  Знак Woman

Кл. З - Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; абразиви (абразивні матеріали); абразивне полотно; абразивне полотно скляне; абразивний папір; алмаз (абразив); алюмінієві галуни (антисептики); амоніак (леткий луг) (мийний засіб); антистатики побутові; барвники для прання; барвояскравильні хімікати побутові (прання); блиск пральний; блискувальні препарати; камені для бриття (антисептики); вакса (крем) до взуття; креми до взуття; лискувальні препарати до взуття; вибілювальна сода; вибілювальні препарати пральні; вибілювальні солі; вибілювачі для ременю (вичиненої шкіри); віск для ременю (вичиненої шкіри); віск кравецький; віск лискувальний; віск шевський (для ниток); розчини для миття вітрового (переднього) скла; вулканний попіл для чищення; гострильні препарати; шампуні для домашніх тварин; замочувальні препарати для прання; запашники до напоїв (ефірні олії); запашники до тістечок і тортів (ефірні олії); захисні (захистові) лискувальні препарати (речовини) для ременю (вичиненої шкіри); знебарвники (знебарвлювальні препарати); знежирювачі, крім промислових; зненакипники (хімічні засоби для видаляння накипу) побутові; золотарська помада; препарати для видаляння іржі; карбід кремнію (абразив); карбіди металів (абразиви); корунд (абразив); крейда для білення; крейда чистильна; креми для ременю (вичиненої шкіри); крохмаль для прання; крохмаль лискувальний для прання; лискувальна помада; лискувальний папір; лискувальні камені; лискувальні пасти; лискувальні препарати; лискувальні препарати для меблів і підлоги; м'якшівники тканин (для прання); мастика для паркету; мийна сода для чищення; мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); мийні препарати; наждак; наждачне полотно; наждачний папір; нашатирний спирт (мийний засіб); олія скипидарна для знежирювання; олія терпентинна для знежирювання; паста пральна; пемза; віск на підлогу; розчинники підлогової мастики (чистильні препарати); препарати для виводіння плям; змивальні препарати для політур; пральний крохмаль; пральні вибілювачі; пральні препарати; препарати для сухого чищення; сафрол; синька пральна; скипидар для знежирювання; скляний папір абразивний; сода лужна; препарати для чищення стічних труб; препарати для чищення забитих стічних труб; тканинні м'якшівники (для прання); точильні і шліфувальні препарати; трепел для лискуванкя; чистильні (лискувальні) препарати; чистильні препарати; чистильні розчини; шевський віск; шліфувальне полотно; Ііїліфувальний папір; шліфувальні камені; чистильні препарати для шпалер.

Кл. 42 - Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: дизайн в оформлянні інтер'єру; досліджування в косметології; моделювання одягу; образотворче оформляння; моделювання одягу; дизайн в оформлянні інтер'єру; стилізований промисловий дизайн.