Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності

Порядок визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності

Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки

Положення про Державний реєстр патентів України на винаходи

Положення про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем

Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи

Положення про Державний реєстр України назв місць походження товарів і прав на використання реєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів

Положення про комісію ДДІВ по атестації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Положення про перелік видових назв товарів

Положення про Державний реєстр деклараційних патентів України на секретні корисні моделі

Інструкція про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу

Наказ "Про затвердження Змін до Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, об'єктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу"

Про затвердження Положення про Комісію щодо погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг

Про затвердження Правил погодження питань про внесення позначення, що містять офіційну назву держави "Україна", до знака для товарів і послуг

Інструкція про офіційну публікацію заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі) та клопотання про її відкликання

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка

Інструкція про офіційну публікацію заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка та клопотання про її відкликання

Страницы: