Про невiдкладнi заходи щодо соцiального захисту дiячiв лiтератури i мистецтва в умовах переходу до ринкових вiдносин

Про державну економiчну пiдтримку вітчизняних друкованих засобiв масової iнформацiї

Про упорядкування торгiвлi деякими пiдакцизними товарами, пов'язаними з використанням аудiовiзуальних творiв i примiрникiв фонограм

Про деякi питання державної пiдтримки книговидавничої справи

Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування