Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

 
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 
            П О С Т А Н О В А 
          від 4 березня 2004 р. N 253 
                Київ 
 

     { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 1020 ( 1020-2005-п ) від 14.10.2005 
      N 475 ( 475-2008-п ) від 21.05.2008 } 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 
 
   1. Затвердити Порядок легалізації комп'ютерних програм в 
органах виконавчої влади, що додається. 
 
   2. Утворити міжвідомчу робочу групу з питань легалізації 
комп'ютерних програм у складі згідно з додатком. 
 
   Дозволити керівникові міжвідомчої робочої групи  в  разі 
потреби вносити зміни до її складу. 
 
   3. Міністерству освіти і науки розробити і затвердити в 
2004 році положення про реєстр комп'ютерних програм та забезпечити 
його ведення. 
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ 
 
   Інд. 49 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                 від 4 березня 2004 р. N 253 
 
               ПОРЯДОК 
      легалізації комп'ютерних програм в органах 
             виконавчої влади 
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру проведення легалізації 
комп'ютерних програм в органах виконавчої влади. 
 
   2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 
 
   легалізація комп'ютерних програм в органах виконавчої влади 
(далі - легалізація) - приведення використання  комп'ютерних 
програм у відповідність з вимогами законодавства про авторське 
право шляхом заміни неліцензійних примірників комп'ютерних програм 
на ліцензійні; 
 
   договір про легалізацію - договір між МОН та особою, яка має 
виключне право дозволяти використання комп'ютерних програм (далі - 
правовласник), який визначає орієнтовну кількість програм, що 
легалізуються, їх характеристики, строки та порядок постачання 
примірників програм, пільгові цінові умови, порядок здійснення 
розрахунків, а також інші умови легалізації. 
 
   3. Дія цього Порядку не поширюється на закупівлю нових 
комп'ютерних програм чи комп'ютерної техніки з установленими 
програмами, яка здійснюється органами виконавчої влади самостійно 
у порядку, визначеному законодавством. 
 
   4. Обов'язковою умовою легалізації є позитивний висновок 
державної експертизи з питань технічного та/або криптографічного 
захисту інформації. 
 
   5. Здійснення заходів з легалізації координує міжвідомча 
робоча група з питань легалізації комп'ютерних програм. 
 
   6. Органи виконавчої влади під час проведення  щорічної 
планової інвентаризації комп'ютерних програм визначають перелік і 
кількість примірників програм, які необхідно легалізувати, та 
подають у встановленому порядку відповідну інформацію: 
 
   районні, районні  у  містах  Києві  та  Севастополі 
держадміністрації - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласним,   Київській   та   Севастопольській   міським 
держадміністраціям; 
 
   міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада 
міністрів  Автономної  Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації - МОН. 
 
   Комп'ютерні програми, які не підлягають легалізації через 
моральну застарілість, невідповідність функціональним завданням 
органів виконавчої влади, вимогам захисту  інформації  тощо, 
виводяться з експлуатації до кінця року, в якому проводилася 
інвентаризація. 
 
   7. МОН узагальнює подану органами виконавчої влади інформацію 
і подає її на розгляд міжвідомчої робочої групи. 
 
   8. Міжвідомча робоча група визначає кількість примірників 
комп'ютерних програм, які підлягають легалізації  в  органах 
виконавчої влади у наступному році. Голова міжвідомчої робочої 
групи  організовує  проведення  попередніх  переговорів  з 
правовласниками та подає в установленому порядку проект договору 
про  легалізацію  на  погодження  Мінфіну,  Мінекономіки  та 
Держкомінформатизації.  Після  погодження  із заінтересованими 
органами виконавчої влади МОН укладає договори про легалізацію.
{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1020 
( 1020-2005-п ) від 14.10.2005, N 475 ( 475-2008-п ) від 
21.05.2008 } 
 
   9. На підставі укладених договорів про легалізацію органи 
виконавчої влади у встановленому порядку передбачають у бюджетних 
запитах  необхідні для виконання зазначених договорів обсяги 
фінансування. 
 
   10. Після прийняття  закону  про  державний  бюджет  на 
відповідний рік МОН на підставі договорів про легалізацію та в 
порядку, встановленому законодавством для закупівлі товарів, робіт 
і послуг за державні кошти, у межах передбачених на зазначені цілі 
бюджетних коштів здійснює організацію  закупівлі  ліцензійних 
примірників комп'ютерних програм. 
 
   11. У разі коли правовласник не провадить господарської 
діяльності в Україні, закупівля примірників комп'ютерних програм 
може здійснюватися у визначених правовласником осіб. 
 
 
                      Додаток 
              до постанови Кабінету Міністрів України 
                 від 4 березня 2004 р. N 253 
 
               СКЛАД 
     міжвідомчої робочої групи з питань легалізації 
            комп'ютерних програм 
 
 
   СТРІХА       - заступник Міністра освіти і науки,
Максим Віталійович     керівник групи 
 
   ЧЕБОТАРЬОВ     - заступник голови Державного
Валентин Павлович     департаменту інтелектуальної власності, 
              заступник керівника групи 
 
   БАЛЮК        - заступник Голови Держкомінформатизації 
Віталій Віталійович 
 
   БУРЖИНСЬКИЙ     - начальник департаменту МВС
Василь Антонович 
 
   ГАВРИШ       - заступник начальника Управління
Костянтин Георгійович   стратегії розвитку інформаційних 
              ресурсів та технологій Секретаріату 
              Кабінету Міністрів України 
 
   ГОЛОВЧЕНКО     - заступник начальника департаменту
Костянтин Григорович    Адміністрації Держспецзв'язку 
 
   ГРИЦАЄНКО      - заступник директора Головного
Анатолій Васильович    інформаційно-обчислювального центру 
              державного підприємства 
              "НЕК "Укренерго" 
 
   ДІХТЯРЕНКО     - начальник департаменту Адміністрації
Микола Данилович      Держспецзв'язку 
 
   ЗАЄЦЬ        - начальник відділу МНС
Тарас Олексійович 
 
   КРИВОШЕЄВ      - заступник директора департаменту
Олег В'ячеславович     Мінекономіки 
 
   СИДОРОВИЧ      - директор департаменту Мінфіну
Ярослав Мар'янович 
 
   СТОРОЖЕНКО     - заступник начальника зв'язку Збройних 
Олександр Васильович    Сил 
 
   ШЕВЧЕНКО      - директор департаменту ДПА
Сергій Семенович 
 
   ШУЛЯК        - заступник начальника регіональної
Валентин Петрович     інформаційної митниці Держмитслужби 
 
{ Склад в редакції Постанови КМ N 475 ( 475-2008-п ) від 
21.05.2008 }