Про розмiри вiдрахувань до фондiв творчих спiлок України за використання творiв лiтератури та мистецтва

Про затвердження Правил роздрiбної торгiвлi примiрниками аудiовiзуальних творiв i фонограм

Про затвердження Положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів

Про затвердження положень з питань розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Про затвердження Тимчасового положення про мінімальні ставки гонорару та авторської винагороди за фільми, що створюються за державним замовленням на кіностудіях України

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Про затвердження Порядку обігу дисків для лазерних систем зчитування, що були вироблені або імпортовані до набрання чинності Законом України “Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом

Про затвердження Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державного департаменту інтелектуальної власності

Про затвердження порядку застосування спеціальних заходів до суб‘єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері виробництва, експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування

Про затвердження Порядку надання, зберігання та видачі примірників дисків для лазерних систем зчитування

Про затвердження розміру винагороди (роялті) за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Положення про державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Про основні вузли для спеціалізованого обладнання з виробництва дисків для лазерних систем зчитування, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню

Про розмір відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах

?????? ?????µ???µ?????? ?·???–?? ???? ???µ???µ?»?–???? ???????°???–?? ?»?–?†?µ???·?????°??????