Про заходи щодо охорони iнтелектуальної власностi в Українi

Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі

Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі

Про Тимчасове положення про правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні