Про заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі

Про затвердження Положення про Державний департамент інтелектуальної власності

Про затвердження Концепції розвитку національної системи правової охорони інтелектуальної власності

Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Про утворення Державної патентної бібліотеки

Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)

Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади

Про внесення змін до Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності

Про внесення змін до Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності

Про затвердження Національного стандарту N 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та складу Координаційної ради