Угода про заходи щодо охорони промислової власності і створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності

Угода про співробітництво в галузі авторського права і суміжних прав

Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів в галузі правової охорони винаходів

Угода про заходи щодо попередження та припинення використання неправдивих товарних знаків та географічних зазначень

Угода про співробітництво по припиненню правопорушень в сфері інтелектуальної власності

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про визначення компетентного органу з виконання Угоди між Україною та Грузією про взаємну правову охорону географічних зазначень для вин, спиртних напоїв та мінеральних вод"