Конвенція, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності

Всесвітня конвенція про авторське право

Паризька конвенція про охорону промислової власності

Договір про патентну кооперацію

Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин

Договір про закони щодо товарних знаків

Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури

Найробський договір про охорону Олімпійського символу

Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм

Договір ВОІВ про авторське право

Договір ВОІВ про виконання і фонограми

Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення

Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків

Договір про патентне право