Міжнародні договори, адміністративні функції яких виконує ВОІВ

Міжнародні угоди держав-учасниць СНД

Міжурядові угоди